شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر

سوابق و رزومه کاری شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر در تهران


- وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- سازمان بنیاد تعاون ارتش
- اداره مهندسی صنایع دفاع
- اداره بهداری ناجا
- اداره انفورماتیک ناجا
- اداره استاندارد
- پژوهشگاه وزارت نیرو
- شرکت پتروپارس
- شرکت پارسی چاپ
- شرکت کفش ملی ایران
- شرکت روغن نباتی ورامین
- شرکت روغن نرگس شیراز
- سفارت کشور سنگال
- سفارت کشور قطر
- سفارت کشور ترکمنستان
- سفارت کشور چک
- سفارت کشور اسلواکی
- سفارت کشور عربستان
- سفارت کشور اردن
- سفارت کشور بحرین
- تمامی فروشگاه های رفاه استان تهران
- کلیه ساختمان های شرکت بیمه دانا
- منازل مسکونی و خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه مذاهب اسلامی
- تعدادی از شعب بانک سپه
- دامداری تانیش
- کارخانه ریسندگی و بافندگی شهر ری
- مجتمع های اقامتی و پذیرایی مسیر تهران-قم
- هتل رازی
- هتل سیمرغ
- تعداد بسیاری واحد مسکونی، رستوران و اغذیه فروشی در سطح تهران