شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر

سوابق و رزومه کاری شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر در قشم


- هتل بین المللی قشم
- هتل سارا قشک
- مرکز بهداشت و درمان قشم
- اداره شیلات قشم
- بانک ملی مرکزی
- بانک تجارت مرکزی
- موسسه مالی اعتباری مهر
- کلیه واحد های مسکونی موسسه مالی اعتباری مهر
- کلیه واحد های مسکونی شیلات قشم
- کلیه لجنهای صیادی و مسافری قشم
- سمپاشی کلیه کشتی های نفتکش خارجی وابسته به شرکت گلوبال انرژی
- بازار ستاره قشم
- بازار پارس خلیج قشم
- بازار فردوسی قشم
- بازار سیمرغ قشم
- رستوران کوهستان
- رستوران پارس خلیج
- رستوران دریا
- رستوران سیمرغ
و ...